Wie ben ik?

Mijn naam is Joke Nuyts en ik woon in Oppuurs. Dit bevindt zich onderaan de provincie Antwerpen, enkele kilometers van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Via mijn 3 intensieve en getalenteerde dochters werd ik geconfronteerd met hoogbegaafheid en hoogsensitiviteit. Tijdens mijn zoektocht heb ik veel gelezen, workshops en thema-avonden gevolgd, op zoek gegaan naar de juiste ondersteuning op maat van hun noden, … een lange zoektocht met ups-and-downs.

Levenslang leren is mijn moto. Ik volgde naast mijn basisopleiding: Bachelor Secundair onderwijs ‘Burotica’, tal van gespecialiseerde opleidingen:

  • HSP voor Professionals (juli – augustus 2018)
  • Lifecoach (juni 2018)
  • Rots en water trainer (augustus 2017)
  • Specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie (2014-2015)
  • HB voor Professionals (2014)
  • Zorgverbreding en remediërend leren (2009-2012)

Naast mijn coachingspraktijk ben ik ook nog leerkracht toegepaste informatica en bedrijfseconomie in het secundair onderwijs (zowel ASO, TSO als BSO).

Daarnaast ben ik ook bestuurslid van bekina en lid van logo_hsp_vlaanderen 

Bekina vzw is een vereniging die activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn. Ook hun ouders, leerkrachten en opvoeders kunnen bij Bekina terecht omdat hoogbegaafde en getalenteerde jongeren en kinderen specifieke noden hebben.

Idee / Doel

De naam llvKRACHT staat voor:

Leer

 

K

R

A

C

H

T

= verwijst enerzijds naar de kracht om te leren in de brede zin van het woord, jezelf uitdagen om bij te leren, leren leren, leren leven; anderzijds verwijst dit ook naar mijn ervaring als leerkracht.

Leef

 

= verwijst naar het leven in het NU met respect voor jezelf en de andere zonder oordeel

Veer

= verwijst naar het versterken van je vermogen om op een positieve manier om te gaan met de dingen des levens vanuit je innerlijke kracht

Zowel binnen mijn gezin als op mijn werk merkte ik dat de groep meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren vastliepen omdat ze niet herkend of erkend worden; en daardoor niet de juiste begeleiding kregen die ze op dat moment nodig hadden.

De afgelopen 10 jaar heb ik een aantal opleidingen gevolgd die me hielpen om zowel thuis als op school deze groep beter te begrijpen en te ondersteunen.
Meer en meer kwam dan ook het idee om deze kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan andere kinderen, jongeren en volwassenen die er nood aan hebben.
Sinds 2015 werk ik deeltijds als zelfstandig gecertificeerde coach en trainer voor o.a. Hoogbloeier cvba.
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen in mijn praktijk terecht. 

Wat mag je verwachten van mij?
Ik ondersteun jou tijdens jouw groeiproces, vertrekkend vanuit jouw LeerLeefVeerKracht. In overleg bepalen we de doelen waaraan je wil werken, op basis hiervan kan je kiezen voor een aangeboden traject of een traject op jouw maat.

Missie

Ik wil als mens continu leren, groeien, leiden en begeleiden. Dit in elk aspect van mijn leven en hiervan dagelijks genieten. Deze goesting wil ik graag doorgeven aan mensen: door hen te inspireren, te motiveren en te engageren om hun weg te bewandelen vanuit hun innerlijke kracht. Het welbevinden is een topprioriteit doorheen dit persoonlijk leiderschap.