Hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen opvoeden is een dagelijkse uitdaging, die niet altijd zonder slag of stoot verloopt. Soms heb je als kind, als ouder of als opvoeder nood aan ondersteuning in dit proces om jezelf of je kind terug gelukkig te zien.

Hoogbegaafde kinderen die sneller leren, worden minder vaak geconfronteerd met fouten maken, met strategieën om te leren, met doorzetten als het moeilijk wordt, … 
Vroeg of laat lopen ze “vast” in hun leerproces. Zowel als ouder als als kind kan dit heel frustrerend zijn!
Je hoeft dit echter niet alleen te doen. Ik ben er om jou en je kind hierbij te helpen via onze verschillende trajecten!

Kinderen

Mindsettraining

Wat
Via de mindsettheorie van Carol Dweck maak ik samen met je kind kennis met “Fixie” en “Growie”. We maken gebruik van de methode “Mindset” voor kinderen tot 10 jaar van TalentenLab.
Via dit traject ontwikkelt je kind leer-, leef- en veerkracht om met uitdagingen en falen om te gaan door o.a. doorzettingsvermogen te oefenen.

Beoogd resultaat
Hierdoor krijg je inzicht of je al dan niet houdt van uitdagingen, inspanningen doen, fouten maken. Naast het inzicht krijgt je tools aangereikt om met deze theorie praktisch aan de slag te gaan.

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Plusgroep

Wat
Tijdens deze bijeenkomsten kom je als hoogbegaafd kind in contact komen met ontwikkelingsgelijken. Je leert nieuwe vaardigheden en oefent deze, zoals samenwerken, out- of- the box denken, sociale interacties, leren opkomen voor jezelf, ...

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Wanneer
Vanaf het voorjaar 2019 start er een nieuwe plusgroep. Dag en uur worden via agenda (zie praktische info) meegedeeld. 

Voorbereiding
Een intakegesprek met de ouders van kinderen die nog niet in contact zijn geweest met llvKracht / Hoogbloeier is noodzakelijk voor aanvang van de plusgroep.

Rots en Water

Wat
Rots en Water (http://rotsenwater.nl) is een actieve training waarbij jouw sociale vaardigheden worden geoefend, door te voelen, te denken en te doen.
Het Rots & Water programma steunt op 3 bouwstenen: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Deze bouwstenen komen stap voor stap aan bod.
= weerbaarheidsstraining

Beoogd resultaat
Je leert stevig in je schoenen te staan en opkomen voor jezelf als het nodig is. Je leert sociale vaardigheden en tegelijk leer je ook om controle te houden over wat je doet of zegt.

Waar/Wanneer
De info hieromtrent wordt meegedeeld via de agenda (zie praktische info).

Kracht in jezelf

Wat
In dit traject werken we met de methode “de kracht in jezelf” van Jan Kuipers.
De thema’s die hierin aan bod komen zijn: inzicht krijgen in zichzelf, hun kwaliteiten, hun eigen krachten en hun overtuigingen.

Beoogd resultaat
Door gebruik te maken van deze manier help ik kinderen, die reeds onderpresteren, hun motivatie kwijt zijn of risico lopen op onderpresteren, de leer-, leef- en veerkracht in zichzelf terug te vinden.

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Jongeren

Studiebegeleiding

Wat
Afhankelijk van jouw behoefte, stellen we samen een traject op maat samen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op: jouw leervaardigheden en studeerstrategieen of op het bijwerken van vakinhoudelijke vragen voor bedrijfseconomie en toegepaste informatica of op de voorbereiding op het afleggen van examens voor centrale examencommissie.

Beoogde doel
Doorheen het proces verhoog je je leerskills en verdwijnen leemten in je voorkennis.

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Wijs op Weg

Wat
De methode “Wijs op weg” die we tijdens dit traject hanteren is gebaseerd op “De kracht in jezelf” van Jan Kuipers en door Sabine Sypré aangepast op maat van jongeren.

Beoogde doel
Samen met de jongere werken we aan een vooropgesteld doel. Dit doel bepaalt de jongere samen met mij tijdens het kennismakingsgesprek.  

De thema’s van het Model van Talentontwikkeling die aan bod komen, zijn:

  • Inzicht in zichzelf
  • Inzicht in omgeving/context
  • Inzicht in leerstijl en leervaardigheden
  • Inzicht in manier van denken
  • Inzicht in overtuigingen

De jongere krijgt meteen de mogelijkheid om deze inzichten te oefenen/toe te passen in de praktijk.
Tussentijds voorzien we regelmatig feedbackmomenten zowel met de jongere als met de ouders om bij te sturen indien nodig.

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Mindsettraining

Wat
Hierbij wordt gewerkt met de methode “Lef” voor tieners van TalentenLab.
Via de mindsettheorie van Carol Dweck maken we kennis met “vaste mindset” en “groei mindset”.

Hierdoor krijgt de tiener inzicht of hij/zij al dan niet houdt van uitdagingen, inspanningen doen, fouten maken. Naast het inzicht krijgen ze tools aangereikt om met deze info praktisch aan de slag te gaan.

Beoogd resultaat
Via dit traject ontwikkel je leer-, leef- en veerkracht om met uitdagingen, falen om te gaan door oa doorzettinggsvermogen te oefenen.
Een groeimindset helpt kinderen, jongeren en volwassenen om hun leer-, leef- en veerkracht te versterken.

Waar
Deze bijeenkomsten gaan door in mijn praktijk in Oppuurs.

Rots en Water

Wat
Rots en Water (http://rotsenwater.nl) is een psychofysieke training waarbij jouw sociale vaardigheden worden geoefend, door te voelen, te denken en te doen.
Het Rots & Water programma steunt op 3 bouwstenen: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Deze bouwstenen komen stap voor stap aan bod.
= weerbaarheidstraining

Beoogd resultaat
Je leert stevig in je schoenen te staan en opkomen voor jezelf als het nodig is. Je leert sociale vaardigheden en tegelijk leer je ook om controle te houden over wat je doet of zegt.

Waar/Wanneer
De info hieromtrent wordt meegedeeld via de agenda (zie praktische info).